Politica de confidențialitate

1. Această politică de confidențialitate definește principiile procesării datelor cu caracter personal obținute prin intermediul magazinului online de pe www.lia-organic.com (denumit în continuare „magazinul online”).
2. Proprietarul magazinului online și, de asemenea, operatorul de date este Lia Organic Textile S.R.L. cu sediul social în București, Sectorul 1, Intrarea GHEORGHE SIMIONESCU, Nr. 19, Ap. B26, Cod unic de înregistrare 47339233 și număr de ordine în registrul comerţului J40/24690/2022, denumit în continuare Lia Organic.
3. Datele cu caracter personal colectate de Lia Organic prin intermediul magazinului online sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumită în continuare GDPR.
4. Lia Organic acționează cu cea mai mare atenție pentru a asigura confidențialitatea Clienților, care vizitează Magazinul Online.

Articolul 1 - Tipul de date prelucrate, obiective și temei legal
1. Lia Organic colectează informații cu privire la persoanele fizice care efectuează tranzacții legale, care nu au legătură directă cu activitatea lor de afaceri, persoane fizice care desfășoară activități de afaceri sau profesionale în nume propriu și persoane fizice reprezentând entități încorporate și neîncorporate, cărora li se atribuie statut juridic prin lege, care desfășoară activități profesionale în nume propriu, denumite în continuare „Clienți”.
2. Datele personale ale Clienților sunt colectate în cazul:
a) înregistrării unui cont în Magazinul online în scopul stabilirii și administrării unui cont individual. Motivele juridice: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract privind înființarea și administrarea unui serviciu de cont (art. 6 sec. 1 lit. b din GDPR);
b) plasării unei comenzi în Magazinul Online în scopul executării unui contract de vânzare. Motive legale: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract de vânzare (articolul 6 sec. 1 lit. b din GDPR);
c) abonării la Newsletter în scopul executării unui contract privind un serviciu prestat prin mijloace electronice. Motive legale: consimțământul unui subiect de date pentru îndeplinirea unui contract privind serviciul Newsletter (articolul 6 sec. 1 litera a GDPR).
3. În timpul înregistrării unui cont în Magazinul online, Clientul trebuie să furnizeze numele, adresa de e-mail și numărul de telefon.
4. În timpul înregistrării unui cont în Magazinul online, Clientul definește o parolă de acces individuală la contul său. Clientul poate schimba ulterior un cont, în conformitate cu principiile definite la articolul 5.
5. La plasarea unei comenzi în Magazinul Online, Clientul va furniza următoarele date:
a) adresa de e-mail;
b) adresa:
a. cod poștal și oraș;
b. tara (statul);
c.  stradă, număr stradă, bloc, apartament.
c) numele și prenumele;
d) numărul de telefon.
6. În cazul antreprenorilor, domeniul de date de mai sus este extins suplimentar pentru a acoperi următoarele date:
a) Denumirea legală a antreprenorului;
b) CUI/CIF.
7. Când utilizează serviciul Newsletter, Clientul va furniza următoarele date:
a) nume și prenume;
b) adresa de e-mail;
c) numărul de telefon.
8. Informații suplimentare pot fi colectate atunci când Clientul utilizează site-ul web al magazinului online, în special o adresă IP atribuită computerului Clientului sau o adresă IP externă a furnizorului de internet, numele de domeniu, tipul browserului, ora și durata de acces, tipul sistemului de operare.
9. De asemenea, datele de navigare pot fi colectate de la Clienți, inclusiv informații despre link-uri și referințe pe care fac clic sau alte activități întreprinse de aceștia în Magazinul nostru online. Temeiuri juridice - interese legitime (articolul 6 sec. 1 lit. f din GDPR) sub forma facilitării utilizării serviciilor prestate prin mijloace electronice și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.

Articolul 2 - Cui sunt dezvăluite sau furnizate date și cât timp sunt stocate?
1. Datele personale ale clientului sunt furnizate furnizorilor de servicii utilizate de Lia Organic atunci când operează Magazinul Online, în funcție de aranjamentele și circumstanțele contractuale, acestea sunt fie supuse instrucțiunilor Lia Organic despre maniere și modalități de prelucrare a datelor (procesatori) sau definesc scopurile și manierele prelucrarea pe cont propriu (controlerele de date).
a) Procesatori. Lia Organic utilizează servicii ale furnizorilor care prelucrează date numai la cererea Lia Organic. Acestea includ, de exemplu, furnizori de găzduire, servicii de contabilitate, furnizori de sisteme de marketing, sisteme de analiză a traficului în Magazinul Online, sisteme pentru analiza eficienței campaniilor de marketing;
b) Controlori. Lia Organic utilizează servicii ale furnizorilor care nu acționează numai la cerere, dar ei definesc obiectivele și manierele de utilizare a datelor personale ale Clienților. Acestea oferă servicii de plată electronică și servicii bancare.
2. Locație. Furnizorii de servicii își au sediile în principal în România și în alte țări din Spațiul Economic European (SEE).
3. Datele personale ale clienților sunt stocate:
a) Dacă datele personale ale Clientului sunt prelucrate pe baza unui consimțământ, acestea sunt prelucrate de Lia Organic până la anularea consimțământului și după anularea consimțământului - pentru o perioadă care corespunde perioadei de limitare a creanțelor care pot să fie ridicate de sau împotriva Lia Organic. Dacă nu este prevăzut altfel într-o dispoziție specifică, termenul de limitare este de șase ani, iar în cazul revendicărilor referitoare la servicii periodice sau creanțe legate de activitatea de afaceri - trei ani;
b) Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza executării contractului, atunci datele personale ale Clienților sunt prelucrate de Lia Organic atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și ulterior - pentru o perioadă de timp corespunzătoare perioada de limitare a creanțelor. Dacă nu este prevăzut altfel într-o dispoziție specifică, termenul de limitare este de șase ani, iar în cazul revendicărilor referitoare la servicii periodice sau creanțe legate de activitatea de afaceri - trei ani.
4. În cazul unei achiziții în Magazinul Online, datele personale pot fi dezvăluite în scopul livrării de bunuri comandate companiei de curierat.
5. Datele de navigație pot fi utilizate pentru a oferi Clienților servicii mai bune, analize statistice de date și ajustarea Magazinului Online la preferințele Clientului și pentru a opera Magazinul Online.
6. Dacă Clientul se abonează la Newsletter, Lia Organic va trimite la adresa de e-mail a Clientului mesaje electronice sau mesaje text (SMS), cu informații comerciale despre promoții și produse noi disponibile în Magazinul online.
8. În cazul unei solicitări respective, Lia Organic dezvăluie date cu caracter personal autorităților de stat autorizate, în special unităților organizatorice ale parchetului, poliției, președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, președintele Oficiului Concurenței și Protecția Consumatorilor sau președintele Oficiului Comunicațiilor Electronice.

Articolul 3 - Fișiere cookie, adresă IP
1. Magazinul online folosește fișiere mici numite cookie-uri. Acestea sunt stocate de Lia Organic pe dispozitivul terminal al unui vizitator al Magazinului Online, dacă este permis de un browser de internet. Un fișier cookie conține de obicei un nume de domeniu, de la care provine, „timpul de expirare” și numărul individual selectat aleatoriu care identifică un astfel de fișier. Informațiile colectate prin astfel de fișiere permit ajustarea produselor Lia Organic la preferințele individuale și la nevoile reale ale vizitatorilor magazinului online. Oferă posibilitatea de a pregăti statistici generale privind vizitele produselor prezentate în magazinul online.
2. Lia Organic utilizează două tipuri de fișiere cookie:
a) Cookie-uri de sesiune: după încheierea unei sesiuni a unui browser sau oprirea unui computer, acestea sunt șterse din memoria computerului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe calculatoarele Clientului;
b) Cookie-uri permanente: sunt stocate în memoria dispozitivului terminal al Clientului și rămân acolo până când sunt șterse sau expiră. Mecanismul cookie-urilor permanente nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe calculatoarele Clientului.
3. Lia Organic utilizează cookie-uri proprii pentru:
a) autorizarea Clientului în Magazinul Online și asigurarea sesiunii Clientului în Magazinul Online (după logare), datorită căreia Clientul nu trebuie să introducă o autentificare și o parolă pe fiecare pagină a Magazinului Online;
b) analize și studii, și măsurarea audienței, în special pentru a pregăti statistici anonime care să susțină înțelegerea modului de utilizare a site-ului web al magazinului online de către clienți, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a conținutului acestuia.
4. Lia Organic utilizează cookie-uri externe în scopul:
a) popularizarea Magazinului prin rețeaua socială facebook.com (controler de cookie-uri externe: Facebook Inc cu sediul social în SUA și Facebook Irlanda cu sediul social în Irlanda);
b) colectarea datelor statistice generale și anonime cu ajutorul instrumentelor analitice Gemius Traffic (controler de cookie-uri externe: Gemius S.A. cu sediul social la Varșovia);
c) colectarea datelor statistice generale și anonime cu ajutorul instrumentelor analitice Google Analytics (controler de cookie-uri externe: Google Inc cu sediul social în SUA);
d) prezentarea de reclame ajustate la preferințele Clientului cu ajutorul unui instrument de publicitate pe internet Google AdSense (controler de cookie-uri externe: Google Inc cu sediul social în SUA);
e) Prezentarea certificatului de reglementare fiabilă prin intermediul site-ului web rzetelnyregulamin.pl (controler extern de cookie-uri: Rzetelna Grupa sp. z o.o cu sediul social la Varșovia).
5. Mecanismul cookie este sigur pentru calculatoarele clienților magazinului online. În special, niciun virus sau alt software nedorit sau rău intenționat nu pot invada computerele clienților în acest fel. Totuși, în browserele lor Clienții au posibilitatea de a restricționa sau dezactiva accesul fișierelor cookie la computere. Dacă această opțiune este activată, Magazinul online poate fi utilizat cu excepția funcțiilor care, datorită naturii lor, necesită fișiere cookie.

6. Lia Organic poate stoca adrese IP ale Clienților. Adresa IP este un număr atribuit unui computer al unui vizitator din Magazinul online, de către un furnizor de internet. Numărul IP permite accesul la Internet. În majoritatea cazurilor, acesta este atribuit dinamic unui computer, adică se schimbă pentru fiecare conexiune la Internet și de aceea sunt tratate în mod obișnuit informații de identificare non-personale. Adresa IP este folosită de Lia Organic pentru detectarea problemelor tehnice cu serverul, pregătirea analizelor statistice (de exemplu, determinarea, din ce regiuni provin majoritatea vizitatorilor), informații care ajută la administrarea și îmbunătățirea magazinului online și în scopuri de siguranță și identificarea posibilă a programelor automate nedorite care caută prin conținutul magazinului online care încarcă serverul.

8. Magazinul online conține linkuri și referințe către alte site-uri web. Lia Organic nu răspunde pentru principiile de protecție în vigoare pe astfel de site-uri web.

Articolul 4 - Drepturile persoanelor vizate
1. Dreptul de retragere a consimțământului - temei legal: articolul 7 sec. 3 din GDPR.
a) Clientul are dreptul de a retrage consimțământul acordat Lia Organic.
b) Retragerea consimțământului se aplică din momentul retragerii.
c) Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragerea sa.
d) Retragerea consimțământului nu atrage consecințe negative pentru Client, dar îi poate împiedica să utilizeze în continuare servicii, care pot fi furnizate în mod legal de către Lia Organic numai cu acordul Clientului.
2. Dreptul de se a opune procesării datelor cu caracter personal - temei legal: articolul 21 din GDPR.
a) Clientul are dreptul de a obiecta, din motive legate de situația lor particulară, în orice moment asupra prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv profilarea, dacă Lia Organic prelucrează datele lor pe baza unui interes legitim, de ex. comercializarea produselor și serviciilor Lia Organic, statistică privind utilizarea funcționalităților individuale ale Magazinului Online și facilitarea utilizării Magazinului Online și sondaje de satisfacție a clienților;
b) O renunțare prin e-mail la comunicările de comercializare pe produse sau servicii va însemna obiecția Clientului la prelucrarea datelor sale personale, inclusiv profilarea în aceste scopuri;
c) Dacă obiecția Clientului este rezonabilă și Lia Organic nu are alte motive legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale Clientului, a căror prelucrare a fost obiectată de către Client, vor fi șterse.
3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) - temei legal: articolul 17 din GDPR.
a) Clientul are dreptul să solicite ștergerea tuturor sau a unor date cu caracter personal;
b) Clientul are dreptul să solicite ștergerea unor date cu caracter personal, dacă:
a. datele personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. Clientul a retras consimțământul în domeniul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului său;
c. Clientul s-a opus folosirii datelor sale în scopuri de marketing;
d. datele personale sunt prelucrate ilegal;
e. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale din dreptul Uniunii sau al statelor membre la care este supus Lia Organic;
f. datele personale au fost colectate în raport cu oferta serviciilor societății informaționale.
c) În ciuda cererii de ștergere a datelor cu caracter personal în legătură cu o obiecție sau retragere a consimțământului, Lia Organic poate păstra unele date cu caracter personal complete în domeniul de aplicare, în care prelucrarea este necesară pentru determinarea, revendicarea sau apărarea împotriva revendicărilor și pentru îndeplinirea obligație legală care necesită prelucrarea datelor în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru la care este parte Lia Organic. Se referă în special la: numele, prenumele, adresa de e-mail, care sunt păstrate în scopul examinării reclamațiilor și revendicărilor legate de utilizarea serviciilor Lia Organic sau, în plus, o adresă de reședință / corespondență, număr de comandă, care sunt păstrate pentru scopul examinării reclamațiilor legate de contractele de vânzare sau de contracte de servicii încheiate.

 

Articolul 5 - Modificări ale politicii de confidențialitate
1. Politica de confidențialitate poate fi modificată, Clientul fiind notificat de Lia Organic cu 7 zile înainte.
2. Data ultimei modificări: 01.03.2023